dimecres, 24 de febrer de 2016

Ajudes per participar en el programa "Campus Científics d'Estiu" per a alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat durant l'any 2016

Organisme atorgantMINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
ObjecteEs convoquen fins a 1.920 ajudes, en règim de concurrència competitiva per participar en el any
2016 en el Programa «Campus Científics d'Estiu», dirigides a alumnes que es troben cursant l'any acadèmic 2015-2016 quart curs d'Ensenyament Secundari Obligatori o primer curs de Batxillerat, segons la següent distribució: s'assignaran 960 ajudes per a alumnes de quart curs d'Ensenyament Secundari Obligatori i 960 ajudes per a alumnes de primer curs de batxillerat. En el cas que, en algun d'aquests nivells educatius, no existissin suficients candidats aptes per a l'obtenció de l'ajut, les eventuals ajudes no adjudicades, podran acumular a l'altre nivell educatiu realitzant els ajustos necessaris en els diferents torns.

Constitueix l'objecte dels Campus incentivar l'accés dels estudiants a titulacions científico-tècniques, donar suport a la permanència en el primer any dels estudis de Grau per consolidar les vocacions en aquests àmbits, que els estudiants concebin el coneixement científic com un saber integrat que s'estructura en diferents àrees científiques, així com la seva aplicació en la resolució de problemes en diversos camps de la investigació científica i de la innovació, transmetre als estudiants l'experiència científica directa, així com els valors, fonaments i processos metodològics de la ciència, connectar la vida no universitari i l'universitari i potenciar la convivència entre estudiants de diferents comunitats autònomes.
 
BeneficiarisSeran requisits necessaris per a la sol·licitud d'aquests ajuts:
a) Estar cursant, en la modalitat de Ciències, en l'any acadèmic 2015-2016, ensenyaments de quart curs d'educació secundària obligatòria o primer curs de Batxillerat, del sistema educatiu espanyol.
b) Haver nascut amb posterioritat al 31 desembre 1998.
c) No haver estat adjudicatari d'un ajut, havent participat en un projecte, en edicions anteriors del Programa Campus Científic d'Estiu.
d) Haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 8 punts en els estudis cursats a l'any escolar 2014-2015. En tot cas, aquests estudis s'hauran d'haver cursat en centres docents que imparteixin el currículum acadèmic del sistema educatiu espanyol.
e) Estar situat en un lloc d'ordre de prelació de sol·licituds que li permeti l'obtenció d'una de les ajudes convocades.
RequisitsEls sol·licitants que tinguin plaça, hauran d'abonar la quantitat de 80 euros, en concepte de matriculació.
CaracterístiquesEls projectes oferts, s'emmarcaran en alguna de les àrees científiques: física, química, matemàtiques, ciències naturals i mediambientals i les seves disciplines associades, i podran consultar a la pàgina web www.campuscientificos.es

Es desenvoluparan en instituts i / o departaments d'investigació adscrits als Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) o Regional (CER), en les següents universitats:

Universitat de Cádiz,Universitat Carlos III de Madrid,Universitat de Castella-la Manxa, Universitat d'Extremadura, Universitat de Granada, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de Les Palmes de Gran Canària, Universitat de Màlaga, Universitat de Múrcia, Universitat d'Oviedo, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Salamanca, Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de València / Universitat Politècnica de València i Universitat de Vigo.
Termini de realitzacióEls Campus tindran lloc del 3 al 30 de juliol de 2016, en quatre torns de 7 dies de durada cadascun, de diumenge a la tarda a dissabte al migdia segons el següent calendari:

- Primer torn d'estudiants de 1r de Batxillerat: del 3 al 9 de juliol.

- Segon torn d'estudiants de 1r de Batxillerat: del 10 al 16 de juliol.

- Primer torn d'estudiants de 4t d'ESO: del 17 al 23 de juliol.

- Segon torn d'estudiants de 4t d'ESO: del 24 al 30 de juliol.
Dotació pressupostàriaAquesta convocatòria tindrà una dotació de 450.000 €.
QuantiaEls que resulten beneficiats de l'ajuda podran participar, en un dels torns / campus, en el desenvolupament i posada en pràctica d'un dels projectes oferts.

L'obtenció de l'ajuda comportarà la cobertura de les despeses inherents a la participació en el projecte adjudicat, a excepció del trasllat des dels seus llocs d'origen fins al Campus assignat, així com des d'aquest fins als seus domicilis, que serà per compte dels adjudicataris de les ajudes. Seran per compte dels beneficiaris dels ajuts les despeses no derivats del desenvolupament del Programa.
Lloc de presentacióEls interessats hauran d'emplenar la sol·licitud mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de l'adreça www.campuscientificos.es. En aquesta mateixa web, es podrà accedir als models per a emplenar la documentació addicional que ha d'acompanyar el formulari per completar les sol·licituds.
Termini de presentacióEl termini de presentació de sol · licituds, incloent tant el formulari com la documentació addicional indicada en la convocatòria, finalitza a les 15,00 hores (hora peninsular) del dia 16 de març.