dimarts, 19 de maig de 2015

Subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2015

S'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2015.
+ Informació