divendres, 11 d’abril de 2014

SOD / Servei d'orientació i assessorament sobre drogues.


Des del Consorci de Benestar Social del Gironès­ Salt, han posat en marxa un servei d'Orientació  i  Assessorament  sobre Drogues  (SOD),  amb  l'objectiu de  donar  resposta  a  les demandes de famílies, joves i professionals (dels àmbits social, sanitari i educatiu). 


Aquest servei, que estarà cada 4art dimarts de mes a Celrà, intentarà atendre, orientar i assessorar, de manera confidencial i gratuïta, sobre qüestions relacionades amb l’alcohol i altres drogues i els problemes associats al seu consum. 
Cartta de presentació del SOD:

Benvolgut/da,

Ens plau informar­lo/la que, des del Consorci de Benestar Social del Gironès­ Salt, hem posat en marxa un servei  d'Orientació  i  Assessorament  sobre  Drogues  (SOD),  amb  l'objectiu de  donar  resposta  a  les demandes de famílies, joves i professionals (dels àmbits social, sanitari i educatiu).


Aquesta  iniciativa  respon,  també,  a  l’experiència  professional  de  diverses  entitats dedicades  al desenvolupament d’activitats comunitàries que evidencia la necessitat d'oferir un Servei d'Assessorament i Orientació sobre Drogodependències.


Es tracta, doncs, d’un servei que intentarà atendre, orientar i assessorar, de manera confidencial i gratuïta, sobre qüestions relacionades amb l’alcohol i altres drogues i els problemes associats al seu consum. 


Podran ser motius de consulta per aquest servei: informació sobre efectes i conseqüències del consum de drogues, orientació en casos de dificultats o problemes relacionats amb el seu ús o abús, assessorament en problemes de maltractament o violència familiars relacionats amb el consum d’alcohol o altres drogues, o informació sobre recursos assistencials, entre d'altres. 


El SOD es prestarà a les dependències del'Ajuntament de Celrà ­cada 4rt dimarts de mes de 
16.30 a 19.00.

Per  poder  accedir  a  aquest  recurs  caldrà  demanar  cita  prèvia  trucant  al  telèfon  972201962  o  també mitjançant el correu electrònic: sod@girones.cat


Gràcies per la vostra atenció.


Salutacions cordials,