dimecres, 5 de desembre de 2012

Convocatòria de propostes del Programa d’aprenentatge permanent de la Unió EuropeaOberta la convocatòria pública de propostes del Programa d’aprenentatge permanent de la Unió Europea per al període 2013-2015.

Erasmus
Comenius
Grundtvig
Programa Jean Monnet.
Leonardo da Vinci


La informació sobre la convocatòria de propostes, així com de la guia de la persona candidata, està disponible a les pàgines web següents:


DOGC núm. 6265 de 30.11.2012