dimarts, 24 de juliol de 2012

DISMINUEIX L'IMPORT DE L'AJUT DE LA RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ


Revies la Renda Bàsica d'Emancipació? Doncs, t'interessa saber que l'ajut de la renda bàsica d’emancipació, al que només tenen dret els joves de 22 a 30 anys que ja el tenien sol·licitat i reconegut abans de 2012, baixa de 210 a 147 euros mensuals. Aquesta mesura es pot llegir a la pàgina 50491 del BOE núm168 de 14 de juliol (articles 35 i 36).